logo

Aktualności Brokera Ubezpieczeniowego

Zweryfikuj jakość swoich programów ubezpieczeniowych!

Skontaktuj się z szefem działu audytu – audyt@wtb.com.pl

UPS… coś poszło nie tak! 

Ale nie martw się, z nam jesteś bezpieczny także tu!

Wystarczy, że klikniesz w odpowiedni link:

I nie zapominaj! Przezorny ubezpieczony przez….WTB

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO dotycząca przetwarzania danych osobowych. 

Niniejszym informuję, iż:

 1. Podmiotem przetwarzającym dane osobowe jest Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie, ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno, NIP: 6972207186, KRS: 0000285893.
 2. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres siedziby spółki podany w ust. 1 powyżej.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu spełnienia obowiązku kontraktowego świadczenia usług brokerskich, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, c oraz f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.
 4. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu zakończenia świadczenia usług brokerskich oraz po upływnie okresu przedawnienia roszczeń wynikających z wynikających z tej obsługi lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentacji księgowej wynikającego z przepisów prawa.
 5. Przekazane dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom, zleceniobiorcom oraz podmiotom współpracującym z Kancelarią Brokerską WTB Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie.
 6. Osoby, których dane bezpośrednio dotyczą, mają prawo wglądu do ich treści, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania ich danych osobowych.
 7. Dane nie będą przekazywane podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 8. Podane dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani na podstawie tych danych nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany. 

Pobierz Klauzulę RODO 

 

WTB Rodo

PRAWO DO REKLAMACJI

 1. Klientowi przysługuje prawo do złożenia wniosku do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy sporu pomiędzy Klientem a podmiotem rynku finansowego (adres: Al. Jerozolimskie 87, 02-001 Warszawa, www.rf.gov.pl)
 2. Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje można zgłosić w następujący sposób:
  • pisemnie na adres siedziby Kancelarii Brokerskiej WTB Sp. z o.o. ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno
  • osobiście w siedzibie Kancelarii Brokerskiej WTB Sp. z o.o.
  • drogą elektroniczną, wysyłając e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 4. Reklamacje rozpatrywane są przez powołaną w tym celu komórkę organizacyjną
 5. Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania
 6. W szczególnie skomplikowanych przypadkach Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. udziela odpowiedzi na reklamację w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania.

INFORMACJA O CHARAKTERZE OTRZYMYWANEGO WYNAGRODZENIA

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. otrzymuje wynagrodzenie od Zakładu Ubezpieczeń w postaci prowizji uwzględnionej w kwocie składki ubezpieczeniowej.

Tomasz Witkowski Prezes Zarządu Conecto Broker 2

Zarząd

Tomasz Witkowski

Prezes Zarządu / Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 606 118 800
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

CENTRALA:

Kancelaria Brokerska "WTB" Sp. z o.o.
ul. Towarowa 1, 64-100 Leszno, tel. 65 529 66 90 

Sąd Rejonowy w Poznaniu - IX Wydział Gospodarczy KRS 0000285893;
NIP 697-220-71-86; Wysokość Kapitału Zakładowego 50 000,00 zł.

 

Grupa Conecto Broker

 

Dział Obsługi Klienta 

Konrad Piaszczynski

Konrad Piaszczyński

Dyrektor
Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 519 133 852
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

     
Sylwia Janczyn

Sylwia Janczyn

Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 533 615 199
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paula Olejniczak

Paula Olejniczak

Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 604 403 703
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Agnieszka Świątek Broker Ubezpieczeniowy WTB Leszno

Agnieszka Świątek

Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 519 133 848
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Jedrzej Walczak

Jędrzej Walczak

Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 533 616 765
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Justyna Thomas

Justyna Thomas

Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 519 133 844
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Karolina Andrzejewska Specjalista ds. ubezpieczeń Kancelaria Brokerska WTB

Karolina Andrzejewska

Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 533 605 419
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   
Katarzyna Kaszkowiak Kancelaria Brokerska WTB

Katarzyna Kaszkowiak

Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 519 133 845
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Paulina Dłuzyk

Paulina Dłużyk

Asystent Brokera

tel. + 48 604 138 744
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marika Włóczyńska

Marika Włóczyńska

Asystent Brokera

tel. +48 533 615 199
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

   

 

Dział Likwidacji Szkód

Zbigniew Kowalski

Zbigniew Kowalski

Dyrektor
Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 519 133 843
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Wieslaw Jarecki

Wiesław Jarecki

Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 604 402 702
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Gąsiorek Kancelaria Brokerska WTB

Joanna Gąsiorek

Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 519 133 849
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nadia Kowalska

Nadia Kowalska

Analityk                          Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 792 515 153
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Sprzedaży 

Dorota Galon Dyrektor Handlowy

Dorota Galon

Dyrektor
Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 519 133 847
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dajana Strozyk

Dajana Stróżyk

Manager Sprzedaży

tel. +48 533 615 985
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marlena Kujawinska

Marlena Kujawińska

Manager Sprzedaży

tel. +48 533 614 403
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Poprawa Broker Ubezpieczeniowy

Monika Poprawa

Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 533 614 420
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Monika Krawczyk Broker Ubezpieczeniowy WTB Leszno

Monika Krawczyk

Specjalista ds. Ubezpieczeń

tel. +48 731 515 159
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Marcin Kasprzyk

Marcin Kasprzyk

Kierownik Zespołu Sprzedaży

tel. +48 533 610 982
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Joanna Korozo

Joanna Korozo    

Kierownik Zespołu Sprzedaży 

tel. +48 533 615 406
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klaudia Dzięciołowska

Klaudia Dzięciołowska

Manager Sprzedaży

tel. +48 792 515 152
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Klaudia Dzięciołowska

Konrad Przewoźny

Manager Sprzedaży

tel. +48 536 515 154
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Dział Analiz
i Oceny Ryzyka

Rafal Witkowski

Rafał Witkowski

Dyrektor
Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 604 138 865
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dział Ubezpieczeń
Osobowych

Michalina Szembek Dyrektor ds. Ubezpieczeń Życiowych

Michalina Szembek

Dyrektor Broker Ubezpieczeniowy 

tel. +48 533 616 839
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 

Anna Łaszczyńska Specjalista ds. ubezpieczeń życiowych Kancelaria Brokerska WTB

Anna Łaszczyńska

Specjalista ds. Ubezpieczeń Osobowych
Broker Ubezpieczeniowy

tel. +48 883 515 158
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 
 

Dział Ekonomiczno-
Finansowy

Zofia Narloch

Zofia Narloch

Dyrektor

tel. +48 519 133 839
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Skuteczna ochrona biznesu zaczyna się od rzetelnej oceny i audytu, których rezultatem jest indywidualnie przygotowana polisa ubezpieczeniowa, zawierająca specyficzne klauzule i zapisy szczególne. 

Jakość przygotowanej polisy bezpośrednio determinuje szybkość i skuteczność procesu likwidacji szkody ubezpieczeniowej. To dlatego, w Kancelarii Brokerskiej WTB, najważniejszym wydziałem jest Dział Likwidacji Szkód, który tworzy zespół doświadczonych brokerów ubezpieczeniowych oraz radców prawnych z wieloletnim doświadczeniem, w zakresie konstruowania szczegółowych zapisów umów, egzekucji praw i należności w toku postępowania likwidacyjnego.

Zespół z Działu Likwidacji Szkód przygotowuje w imieniu Klienta wszelkie dokumenty, niezbędne dla zakładu ubezpieczeń w celu zajęcia merytorycznego stanowiska w przedmiocie zgłoszonych roszczeń.

Kompleksowa pomoc działu polega na sporządzaniu wszelakiego rodzaju pism w toku likwidacji danej szkody, w tym odwołań od decyzji merytorycznych, a przede wszystkim pozwala na uniknięcie błędów formalnych.

Likwidacja szkód poza granicami kraju

Kancelaria Brokerska WTB posiada duże doświadczenie w likwidacji szkód poza granicami kraju. Nasi specjaliści posługują się językiem angielskim z zakresu prawa i ubezpieczeń. Współpracujemy ponadto z doświadczonymi w tym obszarze tłumaczami.

W 2019 roku uzyskaliśmy większe możliwości operacyjnego działania w obszarze likwidacji szkód. W ramach Spółdzielni CONECTO BROKER wykorzystujemy wsparcie specjalistów ds. likwidacji szkód z ogromnym doświadczeniem w różnych sektorach gospodarki.

Poznaj CONECTO - www.conectobroker.pl  CONECTO BROKER

 

Wiemy, że sprawna likwidacja szkód często decyduje o dalszym przetrwaniu firmy, dlatego w razie potrzeby nasi specjaliści pozostają do dyspozycji Klientów przez 24 godziny na dobę!

fot szkody

Kancelaria Brokerska WTB doradza i pośredniczy swoim Klientom w zakresie podstawowych ubezpieczeń:

 • majątkowych
 • komunikacyjnych
 • rolnych
 • odpowiedzialności cywilnej
 • grupowych ubezpieczeń na życie
 • grupowych ubezpieczeń zdrowotnych

oraz ubezpieczeń specjalistycznych:

 • Ubezpieczenie Zarządu (D&O)
 • Ubezpieczenie od Utraty Zysku (BI)
 • Uszkodzeniu Maszyn (MLOP)
 • Ubezpieczenia Maszyn od Awarii (MB)
 • Ubezpieczenie Maszyn Budowlanych (CPM)
 • Ubezpieczenia Budowlane i Montażowe (CAR/EAR])
 • Gwarancje Usunięcia Wad i Usterek
 • Gwarancje Należytego Wykonania
 • Kontraktu
 • Gwarancje Zwrotu Zaliczki
 • Gwarancje Ubezpieczeniowe
 • Kredyt Kupiecki
 • Gwarancje Wadialne

oraz wszystkich innych w zależności od zaudytowanych potrzeb bezpieczeństwa danej spółki.

Skontaktuj się z naszym licencjonowanym brokerem i zapytaj o rozwiązania zwiększające bezpieczeństwo Twojej firmy!

fot ubezp

Ubezpieczenia podstawowe:

{kategoria "17"}

Ubezpieczenia specjalistyczne:

{kategoria "14"}

fot ubezp

Przedmiotem usług Kancelarii Brokerskiej WTB jest zawieranie i wykonywanie umów ubezpieczenia w imieniu Klientów oraz pośredniczenie przy zawieraniu umów ubezpieczenia, a w szczególności:

 • Przeprowadzenie audytu obowiązujących umów ubezpieczenia
 • Ocena aktualnego poziomu bezpieczeństwa
 • Przeprowadzenie analizy ryzyk i kluczowych zagrożeń klienta
 • Zbadanie rynku ubezpieczeń celem pokrycia ryzyka zapewniającego najlepszą i skuteczną ochronę ubezpieczeniową klienta
 • Tworzenie indywidualnych programów ubezpieczeniowych
 • Negocjacje warunków i kosztów ubezpieczeń z towarzystwami ubezpieczeniowymi, w tym proponowanie odpowiednich klauzul oraz warunków dodatkowych
 • Kompleksowa pomoc w opracowywaniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w przypadku zamówień publicznych oraz aktywne uczestnictwo przy wyborze ofert, jako profesjonalny doradca
 • Objęcie pełną ochroną, nadzór nad terminami rat 
 • Obsługa likwidacji szkód, mająca na celu skuteczne działanie w kierunku otrzymania należnych odszkodowań
 • Współpraca z rzeczoznawcami
 • Przygotowanie procedury w przedmiocie wznowienia obowiązywania dotychczasowych umów ubezpieczenia (sporządzanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia, składanie zapytań ofertowych do zakładów ubezpieczeń)
 • Systemowe przygotowanie do działania w kryzysie, tj. wprowadzenie procedur ubezpieczeniowych, które pozwalają na szybką identyfikację nowych ryzyk, weryfikację dotychczasowej ochrony, szkolenie pracowników oraz przekazanie niezbędnych narzędzi do postępowania w sytuacjach kryzysowych.
 • Rekomendacje w zakresie rozwoju ochrony ubezpieczeniowej oraz bieżąca analiza rynku ubezpieczeń i dostępnych produktów w celu stałego zwiększania strefy bezpieczeństwa Klient 

fot misja

Oferujemy ponadto następujące świadczenia:

 • Reprezentację procesową
 • Tłumaczenia dokumentów z zakresu ubezpieczeń
 • Samochody zastępcze

   

Misją WTB jest zwiększanie strefy bezpieczeństwa oraz gwarantowanie harmonijnego rozwoju Klientów, w szczególności poprzez systemowe przygotowanie do działania w kryzysie.

By skutecznie realizować misję, zdefiniowaliśmy katalog wartości, którym hołdujemy, i których wymagamy od osób zainteresowanych pracą w naszej kancelarii. Te wartości to: eksperckość, uczciwość, zaangażowanie i współpraca.

Jeśli zgadzasz się tymi wartościami i chcesz rozwijać się zawodowo w najprężniejszej Kancelarii Brokerskiej w regionie leszczyńskim, to wyślij nam swoje CV oraz list motywacyjny.

Aktualne wakaty znajdziesz poniżej, a jeśli nie ma tam interesującej oferty, ale uważasz, że Twoje kompetencje przydadzą się w kancelarii wyślij nam swoją aplikację, a na pewno ją rozpatrzymy!

Klauzula RODO dla kandydatów do pracy w "WTB" - pobierz

Aktualne wakaty

{kategoria "15"}

fot kariera

Lore consequismodipit exero eugait ate dunt lan hent praese tatis nullan henit landit autpat dolore dolore magna commolor si ese commy nulla commoloreet alit alis dolut euis alit la consequisim dio odolobore consequisit landrem vullamcon utet wisi estrud eumsandionullam dolenim niat eliquipis atet augait wismolor aliquismo olenit, consequisl eu feugiam quam dipit lutatuerostrud min erosto od enismolobore dolesto duipit am, sisi blaortisim quis augiam nonullum ver sit nulla feugue consed et veliqui tatue magna aliquiscil eu feuguerciliquam, quisi euguercinibh eliquamet eraessim quat. Ut nullaoreetum quipismodolore vel eugait,sequiscin ulluptat nos delissit, quam, venim delit

Kancelaria Brokerska WTB Sp. z o.o. 

tel. 65 529 90 90, 529 66 90
tel. kom. 606 11 88 00

wtb@wtb.com.pl

logo cb white

a f